Autorid

Anna Volkova on uurimisrühma “Nutikad kaugküttelahendused ja kasvuhoonegaaside emissioonide keskkonnamõju integreeritud hindamine” juht. Pärast doktorantuuri lõpetamist Riia Tehnikaülikoolis on ta juba 12 aastat uurinud Tallinna Tehnikaülikooli Energiatehnoloogia instituudis Eesti kaugkütet. Ta on juhtinud mitmeid kaugkütte võimalusi uurivaid teadusprojekte, näiteks uuringud koostootmise rakendamise ja soojusenergia salvestamise kohta ning tarbijatele neljanda põlvkonna kaugkütet tutvustava mobiilirakenduse arendamine.

Eduard Latõšov on töötanud nii erasektoris kui ka Tallinna Tehnikaülikoolis ning olnud mitmete kaugkütte rakendamist ja arendamist puudutavate projektide konsultant ja projektijuht. Samuti on ta koostanud mitmete kaugküttepiirkondade arengukavasid. Alates 2016. aastast on ta pidanud mitmeid loenguid nii bakalaureuse- kui ka magistriõppe tudengitele (soojusmajandus, soojus- ja külmavarustussüsteemid, energiatõhusus ja protsesside optimeerimine, energiamajandus ning energiaressursid, planeerimine ja keskkond. Eduard on Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühingu (EJKÜ) tõhusa kaugkütte märgise omistamise komitee esimees. 

Vladislav Mašatin on töötanud kaugkütteettevõttes uuringute osakonna juhataja ja tootmisjuhina.  2018. aastal kaitses ta oma doktoritöö teemal „Takistused neljanda põlvkonna kaugkütte rakendamisel suurtes kaugküttevõrkudes“. Vladislav on Eesti Soojustehnikainseneride Seltsi (ESTIS) juhatuse esimees.

Igor Krupenski on töötanud nii erasektoris kui ka Tallinna Tehnikaülikoolis ja viimase 14 aasta jooksul osalenud ca 200 km kaugküttetorustike projekteerimisel. Tal on olemas kogemus kaugküttetorustike insenerilahenduste väljatöötamisel erinevates riikides, sealhulgas ka Skandinaavias, Saksamaal ning Ladina-Ameerikas. Igor on ESTISe kutsekomisjoni esimees ja juhatuse liige.

Andres Siirde on Tallinna Tehnikaülikooli Energiatehnoloogia instituudi professor ja direktor. Ta on kaugkütte alal üks juhtivaid teadlasi Eestis. Tema teadus- ja õppetöö on peaaegu 30 aastat olnud pühendatud kaugkütte arendamisele Eestis.