NUANCE – Hard to Reach energy consumers

Selle uurimistöö fookuses on inimesed, kes moodustavad küllaltki märkimisväärse osa elanikkonnast ning keda nimetame käesoleva uuringu kontekstis “raskesti ligipääsetavateks energiatarbijateks”. Need on inimesed, kellega poliitikakujundajad, kommunaalprogrammide juhid ja uurimiseksperdid sageli vaeva näevad, kuna vaatamata paljudele jõupingutustele ja energiatõhusa ning keskkonnasõbraliku tehnoloogia paremale kättesaadavusele, ei muuda raskesti ligipääsetavad tarbijad oma tarbimisharjumusi ega seadmeid. Raskesti ligipääsetavad tarbijatele on tihtilugu teenuste kättesaadavus piiratud ning nad ei ole motiveeritud vähendama oma energiatarbimist ega tõstma oma eluruumide energiatõhusust.

Ligipääs tarbijale võib olla raskendatud erinevatel põhjusel:

  • Füüsiliselt raskesti ligipääsetavad tarbijad
  • Kontaktandmete puudumise tõttu raskendatud ligipääs
  • Psühholoogiliselt raskesti ligipääsetavad tarbijad

Sellised tarbijad võivad kuuluda näiteks madala sissetulekuga või maapiirkondadest elanike hulka, samas võib olla tegemist ka kõrgema sissetulekuga inimestega, kellel puudub majanduslik motivatsioon oma energiatarbimist vähendada. Alateenindusega ja raskesti ligipääsetavate tarbijate tõhusam kaasamine on tähtis tagamaks, et kõik saavad pakutavatest meetmetest võrdselt kasu. Selle uuringu eesmärk on välja tuua peamised takistused ja võimalused nende tõhusamaks kaasamiseks.

Uuringu läbiviimise meetodiks on sidusrühmade küsitlemine, läbi mille saame vajalikku infot, kuidas jõuda ja mõjutada raskesti ligipääsetavaid energiatarbijaid. Uuringu sidusrühmadeks on korteriühistud, kohalikud omavalitsused, ministeeriumid, kinnisvaraarendajad, energia ettevõtted ja finantseerimisasutused.

Projekti partnerid:

Riia Tehnikaülikool

Rootsi Kuninglik Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool

Oslo Ülikool

Seda uuringut rahastab Balti ja Põhjamaade energiauuringute programm aastateks 2022-2023 projekt #118286 “Interdistsiplinaarne analüüs – raskesti ligipääsetavate energiakasutajate roll Balti- ja Põhjamaade kliimaeesmärkide saavutamisel”  (NUANCE).