Uurimisrühm

NUTIKAD KAUGKÜTTELAHENDUSED JA KASVUHOONEGAASIDE EMISSIOONIDE KESKKONNAMÕJU INTEGREERITUD HINDAMISE UURIMISRÜHMLIIKMED


ANNA VOLKOVA PhD
Kaasprofessor tenuuris
uurimisrühma juht

Pika akadeemilise kogemusega Anna on soojusenergeetika professor Tallinna Tehnikaülikoolis. 2018. aastal algatas ta Energiatehnoloogia instituudis kaugkütte uurimisrühma. Anna on avaldanud rohkem kui 60 teadusartiklit ning vastutanud 11 teadusprojekti täitmise eest.

ANDREI DEDOV PhD
Vanemlektor

Pika akadeemilise kogemusega soojusenergeetik Andrei Dedov on Tallinna Tehnikaülikooli vanemlektor. Andrei on avadlanud ligi 30 teadusartiklit ja vastutanud 3 teadusprojekti täitmise eest.

IGOR KRUPENSKI PhD
Vanemlektor
Eesti Inseneride Liidu president
HEATCONSULT OÜ kaasasutaja ja juhatuse liige

Igor Krupenski on soojusenergeetik, tehnikateaduse doktor ning Tallinna Tehnikaülikooli vanemlektor, kes on avaldanud üle 10 teadusväljaande. 2011. aastal kaasasutas Igor insenertehniliste lahenduste ettevõtte HeatConsult ning 2022. aastal sai temast ka Eesti Inseneride Liidu president.

EDUARD LATÕŠOV PhD
Dotsent
AS Utilitas Tallinn uuringute juht

Pika praktilise kogemusega soojusenergeetik Eduard Latõšov on Tallinna Tehnikaülikooli dotsent ja energiakontsernis Utilitas uuringute juht. Eduard on avaldanud ligi 40 teadusväljaannet ning vastutanud 7 projekti täitmise eest.

ALEKSANDR HLEBNIKOV PhD
Teadur

Aleksandr Hlebnikov on volitatud soojusenergeetikainsener ja teadur Tallinna Tehnikaülikoolis, kus ta õpetab tudengitele ka soojustehnikaaineid. Pikaajalise kogemusega Aleksandr on avaldanud 30 teadusväljaannet.

SREENATH SUKUMARAN PhD
Järeldoktor-teadur

Sreenath Sukumaran on Tallinna Tehnikaülikooli järeldoktor-teadur. Sreenathi teadustöö on suunatud päikeseenergiale, kaugküttele ja jätkusuutlikusele. Ta on avaldanud 15 teadusväljaannet ning vastutab hetkel ka ühe projekti täitmise eest.

DOKTORANDID


KERTU LEPIKSAAR
Doktorant-nooremteadur
Laborant

Kertu Lepiksaar on Tallinna Tehnikaülikooli doktorant-nooremteadur ning hetkel omandab doktorikraadi…. Kertu annab nii Tehnikaülikoolis kui ka muudes keskkoolides soojustehnika ja energeetika loenguid. Ta on avaldanud üle 10 teaduväljaande.

HESHAM ALI
Doktorant-nooremteadur

Hesham Ali on Tallinna Tehnikaülikooli doktorant-nooremteadur ning hetkel omandab doktorikraadi …..

JANIKA LAHT
Doktorant-nooremteadur

Janika Laht on Tallinna Tehnikaülikooli doktorant-nooremteadur, kellel on varasem keskkonnatehnoloogiate alane haridus ja hetkel omandab doktorikraadi…. Enne doktorantuuri astumist oli Janika KHG juhtivtõendaja ning Keskkonaministeeriumi kliima- ja kiirgusosakonnas nõunik.

INSENERID


VLADISLAV MAŠATIN PhD
Insener
Adven tootmise ja jaotuse valdkonnajuht

Vladislav Mašatin on pika praktilise kogemusega soojusenergeetikainsener, kes on avaldanud 5 teadusväljaannet. Vladislav töötas üle 15 aasta energiakontsernis Utilitas ning 2023.aastast on ta Adveni tootmise ja jaotuse valdkonnajuht.

INGE ROOS PhD
Insener

Inge Roos on soojustehnika insener ja Tallinna Tehnikaülikooli teadur. Inge on avaldanud üle 10 teadusväljaande.