CommitClimate

CommitClimate

Teadus- ja arendusprojekt CommitClimate – Taastuvenergiale üleminek ja kliimaneutraalsus Läänemere piirkonna kohalikes omavalitsustes

Projekti periood

01.01.2023–31.12.2025

Number: VIR23005

Vastutav täitja

Anna Volkova

Koordinaator

Riia Tehnikaülikool

Partnerid

Tallinna Tehnikaülikool

Riia Linnavalitsus

Ekodoma Ltd

Sustainable Business Hub Scandinavia AB

Association of Municipalities
Polish Network
“Energie Cites”

Pałecznica omavalitsus

Cesis omavalitsus

Raciechowice omavalitsus

Enerhack Foundation

Lapplands Kommunalförbund

Projekt CommitClimate raames arendatakse, katsetatakse ja võetakse erinevates linnades kasutusele simulatsioonimudel, eesmärgiga luua jätkusuutliku energia ja kliima tegevuskavad süsiniku jalajälje vähendamiseks.