NUANCE

NUANCE

Raskesti ligipääsetavate tarbijate roll Balti- ja põhjamaade energia- ja kliimaeesmärkide täitmisel – interdistsiplinaarne analüüs

Projekti periood

01.02.2022–31.01.2024

Number: VNF22014

Vastutav täitja

Anna Volkova

Koordinaator

Riia Tehnikaülikool

Partnerid

Tallinna Tehnikaülikool

Rootsi Kuninglik Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool

Oslo Ülikool

Nordic Energy Research

Uurimistöö fookuses on inimesed, kes moodustavad küllaltki märkimisväärse osa elanikkonnast ning keda nimetame käesoleva uuringu kontekstis “raskesti ligipääsetavateks energiatarbijateks”.

Uuringu läbiviimise meetodiks on sidusrühmade küsitlemine, läbi mille saadakse vajalikku infot, kuidas jõuda ja mõjutada raskesti ligipääsetavaid energiatarbijaid.

Loe lähemalt NUANCE koduleheküljelt: