Odyssee-MURE

Odyssee-MURE

Teadus- ja arendusprojekt Odyssee-Mure – Energiatõhususe seire kliima- neutraalsuse saavutamiseks

Projekti periood

01.10.2022–30.11.2025

Number: 101075902

Vastutav täitja

Anna Volkova

Koordinaator

ADEME

Partnerid

Tallinna Tehnikaülikool

ENERDATA SAS

Fraunhofer

OSTERREICHISCHE ENERGIEAGENTUR AUSTRIAN ENERGY AGENCY

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie – FOD Economie

SEDA

THE CYPRUS INSTITUTE

Enviros Sro

Energistyrelsen

Instituto Para La Diversificacion Y Ahorro De La Energia

Motiva O

Centre For Renewable Energy Sources And Saving Foundation

Energetski Institut Hrvoje Pozar

Magyar Energetikai Es Kozmuszabalyozasi Hivatal

The Sustainable Energy Authority Of Ireland

Agenzia Nazionale Per Le Nuove Tecnologie, L’energia E Lo Sviluppo Economico Sostenibile

Lietuvos Energetikos Institutas

My Energy Gie

Fizikalas Energetikas Instituts

Energy And Water Agency

Nederlandse Organisatie Voor Toegepast Natuurwetensc happelijk Onderzoek Tno

Ministerie Van Economische Zaken En Klimaat

Glowny Urzad Statystyczny

Krajowa Agencja Poszanowania Energii Spolka Akcyjna

Adene – Agencia Para A Energia

Ministerul Energiei

Statens Energimyndigh et

Borg & Co Ab

Institut Jozef Stefan

Slovenska Inovacna A Energeticka Agentura

Institute For European Energy And Climate Policy Stichting

Zurcher Hochschule Fur Angewandte Wissenschaften

Universite De Geneve

Projekti ODYSSEE-MURE eesmärk on toetada EL Komisjoni, ELi liikmesriikide ja energiaühenduse riikide poliitikakujundajaid nende kohustuste täitmisel ELi energiatõhususe direktiivi (EED) raames. Eelkõige pakub see kasutajasõbralikke andmebaase ja veebitööriistu energiatõhususe poliitikate mõju jälgimiseks ja hindamiseks.