PV-DH

PV-DH

PV põhiste kaugkütte – ja jahutussüsteemide analüüs ja jätkusuutlikuse hindamine

Projekti periood

01.10.2022–30.09.2024

Number: SJD51

Vastutav täitja

Sreenath Sukumaran

Koordinaator

Tallinna Tehnikaülikool

Uurimisprojekti PV-DH põhieesmärk on välja töötada metoodiline raamistik PV kaugkütte- ja jahutussüsteemide (PVDHC) asukoha sobivuse ja jätkusuutlikkuse hindamiseks. Väljatöötatud metoodikat rakendatakse juhtumiuuringuna Eesti kontekstis.