Digiõpikust

Kaugküte on Eestis väga oluline teema – selle osakaal soojustarbimises on üle 60%. Kaugküte on Eesti energiasektoris üks peamisi prioriteete. Õpiku autorid, TalTech Energiatehnoloogia Instituudi uurimisrühma “Nutikad kaugküttelahendused ja kasvuhoonegaaside emissioonide keskkonnamõju integreeritud hindamine” liikmed on omandanud teadmisi pikaajaliste uurimustööde käigus, osalenud rahvusvahelistes konsortsiumides ja projektides koos tipp-taseme kaugkütte eskpertidega ja teinud koostööd nii Eesti kui ka Euroopa kaugkütte ettevõtetega ning soovivad jagada oma teadmisi kaugkütte valdkonnas. Viimaste aastakümnete jooksul on kaugkütte valdkonnas toimunud palju muutusi ja on vajadus kaasaegse ja laiapõhjalise teatmeteose järele, mis annaks tervikliku ülevaate kogu kaugkütte teemast. Neljanda põlvkonna kaugkütte idee on saanud väga oluliseks jätkusuutliku kaugkütte arendamisel tulevikus. Õpik “Jätkusuutlik kaugküte“ pakub ajakohaseid teadmisi ja oskusi, mis on seotud jätkusuutliku kaugkütte tehniliste, keskkonna-alaste, majanduslike ja õiguslike külgedega. Õpikus on esitletud kõige uuemaid ja innovatiivsemaid kaugküttes kasutatavaid tehnilisi lahendusi. Õpikule on lisatud ka viimaste aastate jooksul Energiatehnoloogia Instituudi teadlaste poolt läbi viidud uurimustööd, et näidata, kuidas Eesti tingimustes on võimalik arendada jätkusuutlikku kaugkütet.

Õpik on mõeldud kasutamiseks tudengitele, soojustehnikainseneridele, kaugkütte spetsialistidele, kinnisvara arendajatele, korteriühistu juhatuse liikmetele ja kõikidele, kellele see teema huvi pakub.

Autorid soovivad tänada kõiki kaugküttega seotud ettevõtete eksperte, kes on andnud oma panuse selle õpiku koostamisse. Nende ettevõtete hulka kuuluvad Utilitas, Adven, Fortum, SW Energia, HeatConsult ja Eesti Termotehnika. Lisaks soovime tänada kaugkütet edendavaid organisatsioone – Eesti Soojustehnika Inseneride Selts (ESTIS) ja Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing (EJKÜ).

Digiõpiku “Jätkusuutlik kaugküte” väljaandmist toetasid programmi „Eestikeelsed kõrgkooliõpikud 2010-2027“ raames Haridus- ja Teadusministeerium ning Sihtasutus Archimedes.