Hotmaps

Hotmaps pakub avatud lähtekoodiga veebitarkvara, mis toetab energiasektori planeerimisprotsesse kohalikul ja riiklikul tasandil läbipaistvalt. See on veebisait, mis võimaldab teil viie minuti jooksul saada esmane hinnang Euroopa mistahes piirkonna kütte- ja jahutusvajaduse kohta ning ka kohaliku taastuvenergia potentsiaali kohta, et seda nõudlust rahuldada. Seejärel saab üksikasjalikumaid andmeid ja Hotmapsi arvutusmooduleid kasutades töötada välja põhjalikumad kütte- ja jahutusstrateegiad. Tänu sellele tarkvarale saab teha praktilisi otsuseid oma huvipiirkonnas (küla, linn, piirkond jne). Hotmapsi rakendatavus on tõestatud seitsmes pilootpiirkonnas.

Hotmapsi tarkvara töötasid välja juhtivad teadusasutused üle Euroopa koos linnavalitsustega.

Juhised tarkvara kasutamiseks

  • Kasutades NUT1 kihti, võrdle Läti, Eesti ja Leedu maksimaalset soojustihedust.
  • Vali kiht LAU2
  • Võrdle Tallinna, Narva ja Haapsalu keskmist soojustihedust.
  • Võrdle Eesti linnade soojustihedust maapiirkondade omaga.