Logstori kalkulaator

Logstor on Taani ettevõte, mis toodab energeetikasektorile vajalikke torusüsteemide elemente. Logstori peamine toodang on eelisoleeritud toruelemendid, mis vastavad kõikidele energiatõhususe nõuetele. Logstori kalkulaatori abil on võimalik määrata kaugküttevõrgu ja torustiku parameetritele vastavalt kaugküttevõrgu energiakadusid, vananemiskõveraid ja teostada hüdraulilise rõhukao arvutust. Kõik need arvutused on kaugküttevõrgu planeerimisel ja projekteerimisel võtmetähtsusega.

Kasutades järgnevalt antud lähteandmeid proovi Logstori kalkulaatori abil lahendada allpool olevad ülesanded.

Lähteandmed:

 • Kaugküttetorustiku läbimõõt DN200, pikkus 1 km, sügavus 1 m (maapinnast torustiku pealispinnani)
 • Kasutatavad isolatsiooni klassid:
 • I (pealevool + tagasivool)
 • II (pealevool + tagasivool)
 • III (pealevool + tagasivool)
 • Temperatuurigraafik kaugküttevõrgus:
 • 115 °C / 70 °C (talvel, kütteperioodi ajal) + 70 °C / 40 °C (suvel, väljapool kütteperioodi)
 • 90 °C / 70 °C (talvel, kütteperioodi ajal) + 70 °C / 40 °C (suvel, väljapool kütteperioodi)
 • 60 °C / 35 °C (talvel, kütteperioodi ajal) + 60 °C / 35 °C (suvel, väljapool kütteperioodi)
 • Kütteperioodi aeg: 15. september – 15. mai
 • Keskmine õhutemperatuur (kütteperioodi ajal, väljapool kütteperioodi): leida iseseisvalt statistiliste andmete järgi
 • Kasutatavad torustikud: eelisoleeritud terasest kaugküttetorustikud

Ülesanded:

 • Leida aastased soojuskaod erinevate isolatsiooniklasside järgi (a, b, c) kasutades a) variandi temperatuurigraafikut. Leida soojuskadude rahaline maksumus võttes soojuse hinnaks Tallinna linnas kehtiva kaugkütte piirhinna (Konkurentsiamet).
 • Leida aastased soojuskaod erinevate temperatuurigraafikute järgi (a, b, c) kasutades b) variandi torustike isolatsiooniklassi. Leida soojuskadude rahaline maksumus võttes soojuse hinnaks Tallinnas kehtiva kaugkütte piirhinna.