Kaugkütet toetavad organisatsioonid

Tavaliselt on igas arenenud kaugküttega riigis keskne organisatsioon, mis esindab ja toetab kohalikke kaugkütteoperaatoreid. Tabelis on kõige aktiivsemad kaugkütteorganisatsioonid.

Ühendkuningriik

The Association fo Decentralised Energy

Organisatsiooni liikmete arv: 135

Saksamaa

Arbeitsgemeinschaft für FernWärme

Organisatsiooni liikmete arv: 500

Itaalia

Associazione Italia per il Riscaldamento Urbano

Organisatsiooni liikmete arv: 61

Prantsusmaa

Amorce

Organisatsiooni liikmete arv: 950

Taani

Dansk Fjernvarme

Organisatsiooni liikmete arv: 400

Madalmaad

Energie Nederland

Organisatsiooni liikmete arv: 60

Rootsi

Energi Företagen

Organisatsiooni liikmete arv: 400

Eesti

Eesti Kaugkütte ja Jõujaamade Ühing

Organisatsiooni liikmete arv: 41

Prantsusmaa

Fédération Des Services Énergie Environment

Organisatsiooni liikmete arv: 500

Austria

Fachverband Der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen

Organisatsiooni liikmete arv: 400

Soome

Energiateollisuus

Organisatsiooni liikmete arv: 270

Prantsusmaa

Fédération nationale des collectivités concédantes et régies

Organisatsiooni liikmete arv: 500

Poola

Izba Gospodarcza Cieplownictwo Polskie

Organisatsiooni liikmete arv: 22

Leedu

Lietuvos Šilumos Tiekéju Asociacija
Organisatsiooni liikmete arv: 37

Läti

Latvijas Siltumuznémumu Asociacija

Organisatsiooni liikmete arv: 71

Ungari

Mataszsz

Organisatsiooni liikmete arv: 123

Norra

Norsk Fjernvarme

Organisatsiooni liikmete arv: 36

Sloveenia

Slovensko združenje za energetiko

Organisatsiooni liikmete arv: 100

Tšehhi

Teplarenské Sdruženi Ćeské Republiky

Organisatsiooni liikmete arv: 68

Tavaliselt kaitsevad need organisatsioonid kaugkütte tootjate ja operaatorite huve ametiasutuste tasandil.

Eesti kaugkütteettevõtteid esindab Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing (EJKÜ), mis asutati 28.  septembril 1995 21 ettevõtte poolt. Praegu kuulub ühingusse 41 ettevõtet.

EJKÜ eesmärk on koondada Eesti energeetikavaldkonnas tegutsevate ettevõtete kompetentse ja aktiivset osalust, et esindada ühishuve ning jagada erialast infot ja kogemusi. EJKÜ missioon on töötada energeetikavaldkonnas tegutsevate ettevõtete ühishuvide nimel.

EJKÜ on välja töötanud märgise „Tõhus kaugküte“, mis antakse tunnustuseks tõhusale ja taastuvenergial või koostoodetud soojusel põhinevale kaugküttesüsteemile. Tõhus kaugküte on ametlikult defineeritud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivis 2012/27/EL ning definitsiooni kohaselt on tõhus selline kaugkütte- või kaugjahutussüsteem, mis kasutab vähemalt 50% taastuvenergiat, 50% heitsoojust, 75% koostoodetud soojust või 50% sellise energia ja soojuse kombinatsiooni. Eestis on tõhusa kaugkütte märgisega tunnustatud 94 kaugküttevõrku.

Joonis 9.3. Tõhusa kaugkütte märgis (allikas: EJKÜ)

Lisaks on olemas ka rahvusvahelisi kaugkütteorganisatsioone, näiteks Euroheat & Power, International Energy Agency District Heating and Cooling (IEA DHC) ja International District Energy Agency (IDEA).

Euroheat & Power

Euroheat & Power on rahvusvaheline kaugkütteorganisatsioonide võrgustik, mis edendab säästvat kütmist ja jahutamist Euroopas ja mujal. Liikmed tegutsevad enam kui kolmekümnes riigis üle maailma ja nende hulka kuuluvad riiklikud kaugkütte ja -jahutuse ühendused, kaugkütte energiasüsteemide haldajad, tööstuste ühendused ja ettevõtted, tootjad, ülikoolid, uurimisinstituudid ja selles sektoris tegutsevad konsultatsioonifirmad.