Eesti energiabilanss: Sankey diagramm

Sankey diagramm on graafiline illustratsioon voogudest. Kujutatavateks voogudeks võib olla näiteks energia, materjalid või raha. Diagrammil saab voogusid kombineerida, jagada ja jälgida sündmuste või etappide kaupa. Iga voo laius tähistab materjali või energia hulka voos. Sankey diagrammid, mida tavaliselt kasutatakse protsesside vaheliste energiaülekannete visualiseerimiseks, on nime saanud iirlase Matthew Sankey järgi, kes kasutas seda tüüpi diagramme aurumasina efektiivsust kirjeldavates väljaannetes 1898. aastal.

Sankey diagramm

Sankey diagrammid sobivad ideaalselt energiabilansside visuaalseks esitamiseks kuna energiabilanss näitab erinevate energiatoorainete (kütused, soojus, elekter ja teised turustatavad energiakandjad) osa ja voogu majanduse erinevates sektorites (tarnimine, muundamine ja tarbimine) energiaühikutes. Sankey diagramm annab visuaalsel kujul ülevaate energiabilansist, mida enamasti esitatakse tabelina.

Palun kasutage Sankey diagrammi, et määratleda, millist tüüpi energiat kasutatakse kodumajapidamistes enamasti 2005. aastal ja millist 2019. aastal.

Milliseid allikaid on kasutatud soojuse ja elektri koostootmises aastal 2005, milliseid aastal 2019?